Пон - Съб 9:00 - 19:00 Неделя Почивка

Пандуръ Димов

Search

+

За нас

Кои сме ние

Сайта /eng-project/ е създаден през 2008 година от мен Иван Димов. Целта беше, създаване на екип за услуги в областа на обратния инжинеринг. Това означава, създаване на нов продукт от идея или мостра,снимка или филм до неговото производство.Това изисква изобретяване ,създаване на 3D модел на Solid Works, технологични и конструктивни Auto CAD и PDF чертежи до технологичното и практическото му обслужване. Това постигаме благодарение на екип от колеги с достатъчно голям опит в областа на инжинерното и креативно мислене.

``ПАНДУРЪ`` ЕООД

Докато сайта eng-project e само сайт, бранд, рекламна марка, то фирма ``ПАНДУРЪ`` ЕООД е практическата /производствена/ и юридическата реализация на идеята.
Докато сайта говори сам за себе си, то фирмата има по друга история. Името идва от 18век ``Пандурин`` /четник/ от там именувано румънско село и от него коларо-железарска работилница от 1941г..Тъй като, има елемент на наследство и приемственост от само себе си се роди и производството. Така стигнахме до още нови идеи и реализации. Тъй като, сме запознати вече с световните изисквания и претенции на пазара, се родиха нови предизвикателства.
В основата беше, машини за преработка на мляко, с универсален характер. С цел минимум инвестиции, гъвкави модули, надежден, ефектен и ефективен резултат. Сблъскахме се с нови светове, традиции, религии, технологии и видове. Някои, непонятни за нашия пазар.
Успешно откликваме на всякакви варианти и конструкции.