Винтова машина

Дизайн и производство

Машини, линии и отделни модули за преработка на сирене, екструдери, универсални екструдери за формоване на плетена моцарела или кашкавал, приставки и дозатори за сирена и топено сирене, топилки шнекови за производство на сирена и аналог и т.н.

Във винтовата машина /1/ можем да термообработваме много и различен по вид продукт. Най важното по различен начин.
Машината има два независими по скорост винтове. Те се грижат за смилане и омесване.

Продукта  загряваме по три начина:

  • чрез пара или гореща вода директно в отоплителната риза.
  • индиректно – пара превърната чрез топлообменник в гореща вода и в отоплителната риза
  • чрез директно инжектиране пара в продукта

Можем да хомогенизираме продукта, мазнини,  добавки чрез щнековете, но и  чрез хомогенизираща помпа-система /2/ в поток.
ПЛС контролер контролира всички необходими процеси:
Скорост и посока на винтовете. Температура на продукта и отоплителната риза. Количество добавъчна вода. Време за омесване,инжектиране и др. архив, рецепти и т.н.
Осигурен е дистанционен  онлайн сервиз.
След като се термообработи сиренето се освобождава в следващата машина за дозиране или съхранение /3 или 4/.
В зависимост от това,какъв вид продукт сме произвели и какъв вид сирене ще дозираме, избираме по приложената схема, комбинация от машини и модули за следващата обработка.

Предлагаме два вида екструдери – обикновен /4/ и универсален /3/.
Обикновения /4/ може да приема от плавилната машина /1/ обема сирене,да го съхранява и отоплява за определено време.Циркулирайки продукта с помоща на тръба /12/
Екструдера обаче, може да се комплектова с някой дозатори и по време на съхранение и да дозира. Например за кашкавал /11/ до 3 кг. или за макарони /10/ 5х5 мм или пръчки /8/ .
Универсалния екструдер /3/ е проектиран така, че да може да работи с всички приставки за дозиране. Той е оборудван с електронен блок за управление  на всички приставки – 5-11 като някои от тях и с транспортиране и охлаждане на продукта /13 и 14/
Присъединяват се бързо и лесно чрез специални индустриялни конентори.

До сега сме реализирали следното:

Awesome Image

Топилна машина, екструдер с 200 л. буфер и дозиране на 3 кг. кашкавал.

Awesome Image

Топилна машина с система за допълнително хомогенизиране, програмиране на процеса, архив, добавяне на вода.

Awesome Image

Екструдер универсал с всички възможни комбинации.

Awesome Image

Екструдер универсал с всички възможни комбинации.

Awesome Image

Топилна машина с собствен бойлер.

Awesome Image

Топилна машина, лабораторно и автономно изпълнение .

Awesome Image

Мелачка за сирене.

Awesome Image

Бертмашина за дъна.

Awesome Image

Модули за сортиране и пакетиране на 10 гр масло.

Awesome Image

Модули за сортиране и пакетиране на 125 гр. масло.